dscn5710---kopia

 

 

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARK-MED” Sp. z o.o. funkcjonuje od 2000 roku. 

 

Jesteśmy prywatnym podmiotem medycznym, świadczącym bezpłatne usługi zdrowotne w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia a także usługi płatne w zakresie prowadzonej działalności.

dscn5766

 

 

Oferujemy pomoc osobom borykającym się z trudnościami życia codziennego, wynikającymi zarówno z choroby, jak również stresu, kłopotów emocjonalnych, rodzinnych i zawodowych.

Kompetentny, doświadczony, zespół specjalistów jest w pełni przygotowany do niesienia pomocy.

dscn5651

 

 

Poradnie w ramach udzielanych świadczeń zajmują sie diagnostyką, leczeniem i terapią schorzeń psychicznych, zaburzeniami wynikającymi z nieprawidłowej struktury osobowości oraz pomocą w sytuacjach kryzysowych. Proponują różne formy terapii od czysto farmakologicznych do terapii indywidulanych i grupowych. Dostosowują rodzaj terapii do potrzeb pacjentów. Wszystkie działania zarówno lecznicze jak i terapeutyczne zmierzają do redukcji objawów chorobowych, poprawy funkcjonowania rodzinno-społecznego oraz zmiany nieprawidłowych sposobów zachowania.

 

 

 

USŁUGI NIEODPŁATNE W RAMACH UMOWY Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA:

 

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
  • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MLODZIEŻY I POZIOM REFERENCYJNY
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
  • ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 

USŁUGI ODPŁATNE

 

  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
  • PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA