ula

mgr Urszula Kołodziejska-Królak - psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek PSYCHOLOGIA. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej (certyfikat uzyskany w 2011r.). Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła również szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA oraz trening intrapsychiczny dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię problemów osobistych, zaburzeń osobowości, lękowych i depresyjnych. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz terapia osób po stresie urazowym (PTSD). Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego, prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianej problematyki psychologicznej dla młodzieży i dorosłych.

 

ola-1

mgr Aleksandra Wojdała – psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Warsztat pracy wzbogaca wiedzą zdobytą podczas rocznego Podyplomowego Kursu Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi) oraz licznych szkoleń i konferencji naukowych. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas staży, m.in. w: Szpitalu Specjalistycznym im. dra J.Babińskiego w Krakowie i Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Prowadziła konsultacje psychologiczne, działania profilaktyczne i terapeutyczne w instytucjach oświatowych i pomocy społecznej, prowadziła warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia. Realizując pasje naukowe wykładała w dwu uczelniach wyższych; jest autorką kilku artykułów naukowych. W swojej pracy integruje podejście psychodynamiczne, systemowe, elementy terapii poznawczo-behawioralnej i arteterapii, sięgając po różnorodne techniki, zawsze w służbie indywidualnym potrzebom pacjenta i jego dążeniu do pełni zdrowia. W psychoterapii ważne są dla niej: szacunek, więź terapeutyczna, wrażliwość na osobisty język pacjenta, wspólna praca nad „wypowiedzeniem”, tego, co dla niego istotne, a dotąd nienazwane, bądź niesłyszalne dla otoczenia. W NSZOZ „Mark-Med” zajmuje się przede wszystkim wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią dzieci i młodzieży doświadczającej: kryzysów rozwojowych i życiowych (np. rozstania rodziców, śmierci bliskiej osoby), trudności emocjonalnych i relacyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń zachowania i emocji. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP; pracuje zgodnie z etyką zawodową.

 

monika-radziszewska-50

lek. med. Monika Radziszewska – specjalista psychiatra, psychoterapeuta Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi (1997 r) ze specjalizacją z psychiatrii ( Klinika Psychiatrii Łódź 2005 r) . Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w szpitalu psychiatrycznym, pracy ambulatoryjnej w poradniach i w gabinecie prywatnym, oraz ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku leczenia uzależnień, domu pomocy społecznej . Przez 10 lat pełniła funkcję ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego , dyrektora ds. medycznych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Ponadto ukończyła: • studium terapii uzależnień ( Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie) • 4 letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym ( Katedra psychoterapii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ) • 2 letnie szkolenie z zakresu diagnostyki elektroencefalograficznej ( EEG) • studia podyplomowe z zarządzania w służbie zdrowia ( Politechnika Łódzka) • studia podyplomowe z zakresu farmakognozji -ziołolecznictwo ( UM Poznań ) • szkolenie z zakresu podstaw medycyny chińskiej ( TCM TOMO w Gdańsku ) w trakcie specjalizacji z ziołolecznictwa . • szkolenia z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej ( TCM): diagnoza z obserwacji, badanie pulsu, akupunktury, szkolenia dotyczących pracy z emocjami ( prowadzone przez wykładowców z całego świata - Chin, Izraela, Rosji, Holandii) .

W pracy z pacjentem, w diagnozie i terapii łączy zdobyte umiejętności i wiedzę z zakresu medycyny akademickiej i medycyny naturalnej, w sposób holistyczny i zgodnie z oczekiwaniami pacjenta. Stosuje poradnictwo żywieniowe w różnych jednostkach chorobowych. Na życzenie pacjenta stosuje akupunkturę w redukowaniu napięcia i stresu, w zaburzeniach lękowych , snu, bólach także bólach fantomowych, oraz innych zaburzeniach , które wynikają z dysregulacji równowagi energetycznej w organiźmie. Także stosuje te metody we wspomaganiu leczenia chorób somatycznych. Jest zdobywczynią Korony Maratonów Polskich . Nurkuje, uprawia jogę. Stawia na ciągły rozwój osobisty.

Posiada uprawnienia do wystawiania: zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o niezdolności do pracy ZUS ZLA, recept

img_120428129

dr n. społ. Błażej Wojdała - psycholog, tytuł magistra i stopień naukowy doktora uzyskał w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; uczestnik całościowego szkolenia w psychoterapii atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanego w Katedrze Psychoterapii UJ Collegium Medicum. Ukończył szkolenia w zakresie systemowego rozumienia rodziny. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych oraz zaburzeń związanych ze stresem u osób dorosłych i młodzieży oraz w diagnozie sytuacji dzieci kierowanych po pomoc psychologiczną. Publikował w czasopismach i monografiach naukowych. Pracuje pod superwizją w podejściu psychodynamicznym.

dscn5754

mgr Agnieszka Jasianek-Dobras - psychoterapeuta, pedagog specjalny (specjalności: resocjalizacja, rewalidacja), specjalista z zakresu interwencji kryzysowej, certyfikowany trener TZA (Trening Zastępowania Agresji), praktyk programu „Dam radę” (Kids'Skills) „Jestem z Ciebie dumny” (I amproud of you). Zawodowo prowadzi praktykę w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT (BreifSolution FocusedTherapy). W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu rozwiązań wydobywając istniejące zasoby osób przeżywających trudności, skutecznie wzbudza motywację do działania. Posiada bogate doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą przeżywającymi kryzysy rozwojowe, trudności emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych, problemy wychowawcze. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeńską i rodzinną, psychoterapię dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, mediacje, treningi i warsztaty umiejętności psychologicznych. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty.

 

 

img_8798

mgr Olga Guzowska-Radziszewska - pedagog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, uczestnik pięcioletniego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Jako psychoterapeuta porusza się w nurcie integracyjnym, głównie w zakresie podejścia systemowego i eriksonowskiego. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, pracuje z parami oraz rodzinami, które mierzą się z trudnościami wychowawczymi dzieci w wieku dojrzewania. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów i konferencji.

img_20210721_123512

mgr Dominika Węzikowska - psycholog, mgr prawa. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w CKP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Zrealizowała praktyki w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udzielała świadczeń zdrowotnych z zakresu psychologii w Centrum Psychiatrycznym w Warcie. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną i udziela pomocy psychologicznej osobom dorosłym. Zainteresowania zawodowe: wszechstronne i nieograniczone.

emilka

mgr Emilia Duch - pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień. Studium Profilaktyki Uzależnień ukończone w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie. Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień przyznany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - podmiot szkolący Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Certyfikat ukończenia Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych tj. uzależnienia od czynności: hazard, siecioholizm, gry komputerowe, fonoholizm, zakupoholizm, pracoholizm,ćwiczeń fizycznych itp.- Fundacja Dobrostanu Ogólnego - Wrocław 2017r. Doświadczenie zawodowe: od 2001r. - pedagog Gimnazjum nr w Sieradzu. W latach 2008 - 2013 terapeuta uzależnień w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Męckiej Woli. Od 2013r. specjalista terapii uzależnień w poradni leczenia uzależnień Mark-Med oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest współautorem i realizatorem wielu programów profilaktycznych dla młodzieży dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Ukończony kurs "Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej". W NSZOZ Mark- Med prowadzi terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, terapię uzależnień behawioralnych, terapię DDA oraz osób współuzależnionych. Posiada bogate doświadczenie pracy z młodzieżą co jest niezwykle trudne ale jak sama mówi „cały czas stanowi dla niej wyzwanie”. W swojej pracy terapeutycznej wierzy w skuteczność metodą dialogu motywującego opartego na współpracy z pacjentem, zadawaniu pytań otwartych, słuchaniu, dowartościowaniu. Uważa również, że nic w życiu nie dzieje się bez przyczyny, wszystko co człowiek przeżył ma znaczenie. Analiza własnej drogi życiowej często pozwala odkryć nową rzeczywistość i inaczej spojrzeć na siebie i innych.

image_50418177

mgr Agnieszka Przybylak Mess - absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi kierunek Psychologia. Zajmuje się w psychologią rozwoju dziecka. Od 2003 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołu Apsergera), nieharmonijnym rozwojem, problemami w sferze emocjonalnej i społecznej. Pracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej SI – prowadziła diagnozy i terapie a obecnie konsultuje dzieci (w tym również 1-3 r.ż. ) w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. Ukończyła podyplomowe szkolenie we Wczesnej Interwencji i Wspomaganiu Rozwoju Małego Dziecka na Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji we Wrocławiu, 3- stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Behawioralnej dla dzieci i młodzieży z autyzmem, jest certyfikowanym terapeutą Growth Through Play System ‘II. Posiada także uprawnienie oligopedagogiczne. Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci i młodzieży w tym min: terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, wspierania rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i nieharmonijnym rozwojem, terapii dziecka z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, moczeniem, nawykowymi zaparciami, terapii dziecka jąkającego się, z mutyzmem wybiórczym i dziecka lękowego. Jest praktykiem programu „Dam radę” (Kids'Skills) i „Jestem z Ciebie dumny” (I amproud of you) oraz metody Carole Sutton.

dscn5548

mgr Karolina Dębska-Stępień – psycholog ( Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), trener Familylab Polska, absolwentka rocznego szkolenia trenerskiego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła 2-letnie szkolenie podstawowe w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (program szkolenia afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego).

dscn6332

mgr Anna Sowała – psycholog dziecięcy, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku psychologia. Od 17 lat jej praca zawodowa koncentruje się głównie na pomocy dzieciom. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią dzieci, prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla rodziców. Systematycznie poszerza swoją wiedzę psychologiczną poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach dotyczących m.in. zaburzeń emocjonalnych występujących u dzieci, tematyki opóźnionego rozwoju psychoruchowego, trudności i deficytów rozwojowych wynikających z zaburzeń genetycznych, autyzmu, zespołu Aspergera, zaburzeń integracji sensorycznej, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości. Swoją pracę z dzieckiem mocno opiera na współpracy z rodzicami, zawsze zaczyna od punktu, w którym jest dziecko, biorąc pod uwagę jego możliwości, potencjał i gotowość do bycia w relacji z drugą osobą, a także ogólne zasoby rodziny. Uważa, iż odpowiednio wcześnie podjęte oddziaływania terapeutyczne dają dziecku duże szanse na poprawę jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Zaprasza wszystkich rodziców, którzy czują się zaniepokojeni rozwojem lub zachowaniem swoich dzieci

img_117728129

mgr Marcin Nowakowski  - pedagog, psychoterapeuta. Absolwent kierunku Pedagogika Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z 6 letnią praktyką. Udziela szeroko rozumianej pomocy osobom mającym problemem z uzależnieniem, zajmuje się osobami współuzależnionymi i osobami DDA. Pracuje w duchu Dialogu Motywującego, posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i z osobami dorosłymi. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się podejściem holistycznym, z dbałością i z szacunkiem dla doświadczeń osoby poszukującej wsparcia i pomocy, korzystając przy tym z wiedzy nabywanej również poza pracą. Doświadczenie zawodowe: Staż kliniczny w ośrodkach terapii uzależnień w Łodzi i w Toruniu. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Sieradzu. Ośrodek Rehabilitacji – Readaptacji „ARKA” w Męckiej Woli. Współorganizator warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży. Streetworker w programie redukcji szkód. Członek Sekcji Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Obecnie w trakcie kursu Psychoterapii. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora, posiada kilkuletnie doświadczenia w terapii własnej. "Wiem, jak ważne jest obranie odpowiedniej drogi w terapii, a biegi długodystansowe pokazują mi jak wiele potrzeba pracy i wysiłku w osiągnięciu celu".

img_0962

mgr Anna Skrzypińska -Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła kurs kompetencji ogólnych „Terapeuta środowiskowy – praca z dziećmi i młodzieżą”.

Obecnie szkoli się w pięcioletniej Szkole Psychoterapii Vis Salutis. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora w nurcie psychodynamicznym- indywidualnie i grupowo. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pracuje z młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi różnych trudności w obszarze: zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz w kryzysach życiowych (osoby zmagające się z obniżonym nastrojem, problemami z samoakceptacją i tworzeniem relacji z innymi). W pracy terapeutycznej kieruje się indywidualnym podejściem do potrzeb i problemów pacjenta, uwzględniając role psychologa opartą na zaangażowaniu i empati.

img_1360

mgr Marta Tworek – psycholog, certyfikowany terapeuta środowiskowy. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, certyfikat terapeuty środowiskowego uzyskała w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Uczestniczka Czteroletniego Całościowego Kursu Psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. W poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia psychologicznego na terenie przychodni, jako terapeuta środowiskowy realizuje zadania związane z organizowaniem pomocy psychologicznej w środowisku domowym. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem do potrzeb i oczekiwań pacjenta.

dscn5719

mgr Kamila Jaworska - psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie z psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od kilku lat zajmuję się psychoterapią indywidualną, głównie osób dorosłych. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej i profesjonalnej superwizji. O podnoszenie jakości świadczonych usług dba uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach.

43ca1969-7077-4dd7-a10f-73748621c8c4

mgr Sylwia Walerych – psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna oraz filologia polska, specjalność: nauczycielska. Aktualnie kształci się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Specjalizacje w zakresie psychologii klinicznej uzyskała w Centrum Specjalizacyjnym dla Psychologów Klinicznych „KOPERNIK” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, szczegółowa ścieżka: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Autorka publikacji popularnonaukowych dotyczących psychologii rozwoju oraz zaburzeń u dzieci i młodzieży. Współprowadzi Fundację Centrum Wspierania Rozwoju „Semafor” w Sieradzu, prowadzi wykłady dla studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

dscn5576

mgr Monika Stępnik - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2006 roku certyfikat przyznany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie), dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny (w 2016 roku ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Z osobami uzależnionymi pracuje od 2001 roku (2001-2005 Oddział Leczenia Uzależnień w Bełchatowie, 2005-2006 Oddział Leczenia Uzależnień w Warcie, od 2006 roku Mark-Med). W poradni prowadzi psychoterapię osób uzależnionych oraz ich bliskich (dzieci, rodzice, partnerzy). Ma także doświadczenie w pracy ze sprawcami przemocy (według The Duluth Model) oraz osobami z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi.

malgosia

Małgorzata Chlebicz-Cajdler - certfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Instytutucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Związana z Ruchem Trzeźwości od 1985r. Od 1988r. pracuje jako instruktor terapii uzależnień. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu, jak równieź terapię dla osób współuzależnionych oraz terapię psychoedukacyjna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, popartą własną pracą terapeutyczną, warsztatami pracy z DDA oraz superwizjami klinicznymi. W latach 1994-2005 realizatorka programów profilaktycznych w szkołach. Doświadczenie pracy ze skazanymi i osadzonymi w Zakładzie Karnym oraz sprawcami przemocy domowej. Szkolenia policjantów w zakresie przeprowadzania skutecznej interwencji domowej a takze kuratorów zawodowych i społecznych. Od 1996r. członek Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu. współpracuje ze Stowarzyszaniami Abstynentów, Ruchem AA oraz Osrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sieradzu.

mgr Elżbieta Bartolik: psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej prowadzonej przez Centrum Specjalizacyjne dla Psychologów Klinicznych „KOPERNIK” w WSS im Mikołaja Kopernika w Łodzi, szczegółowa ścieżka: psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego kierunek psychologia. Ukończyła rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 4 letnią szkołę psychoterapii prowadzoną przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. W 2016r. Uzyskała certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej. W 2017r ukończyła roczne szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin pod nazwą Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis. Pracuje z pacjentami w nurcie humanistycznym. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując od 13 lat w szpitalu psychiatrycznym w oddziale obserwacyjno-diagnostycznym, w oddziale psychiatrii sądowej oraz w pododdziale alkoholowych zaburzeń abstynencyjnych, w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz w poradni leczenia uzależnień dla dorosłych. Zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną osób dorosłych, psychoterapią osób uzależnionych i współuzależnionych, wsparciem psychologicznym, diagnozą psychologiczną. Z dbałości o rozwój osobisty i zawodowy uczestniczy w różnego rodzaju kursach i szkoleniach mających na celu podnoszenie kwalifikacji.

 

 

mgr Justyna Domańska, psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada uprawnienia pedagogiczne i oligofrenopedagogiczne oraz terapeutyczne metody Feuersteina.

Obecnie jest w trakcie kształcenia podyplomowego na 4 – letnim kursie terapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Uczestniczyła w kursach, szkoleniach, konferencjach i webinarach dotyczących diagnozy, pomocy psychologicznej oraz terapii dzieci i młodzieży, m.in. w kursie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, terapii behawioralnej, terapii funkcji poznawczych metodą Feuersteina. Obszary, w których rozwijała swoją wiedzę to także adaptacja dzieci i młodzieży szkolnej po pandemii, przybywających z zagranicy, będących w kryzysie samobójczym, nieśmiałych, przejawiających objawy depresji.

Jako psycholog pracuje od 2014 roku, a doświadczenie zdobywa dzięki pracy w różnych placówkach i instytucjach, m.in. w fundacji pomocy dzieciom, ośrodku pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, szkole. Prowadziła warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Udzielała wsparcia także osobom niesamodzielnym w wyniku chorób neurologicznych, współprowadziła grupę wsparcia dla kobiet. Obecnie zawodowo najbardziej interesuje ją terapia zaburzeń psychicznych, wspieranie dzieci i ich rodziców w kryzysie, rozwijanie kompetencji emocjonalnych i praktyka relaksacji.

Ma ogromną ciekawość drugiego człowieka – małego i dużego. Każde spotkanie i rozmowa to dla niej przestrzeń na poznawanie drugiego człowieka po to, by zrozumieć, wesprzeć i towarzyszyć w wyzwaniach, jakie niosą ze sobą rozwój i zmiana. Każdy mały sukces dzieci i ich rodziców to dla niej ogromna radość.

 

mgr Justyna Nowacka- Szwed- pedagog, instruktor terapii zajęciowej, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. W psychoterapii uzależnień oferuje pomoc w uzależnieniu od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych: patologicznego hazardu, siecioholizmu, gier komputerowych, zakupoholizmu , pracoholizmu oraz współuzależnień i DDA. Z osobami uzależnionymi i chorymi psychicznie pracuje od 2006 roku, posiada doświadczenie w pracy z osobami z podwójną diagnozą oraz ich rodzinami. Ukończyła kursy z zakresu przeciwdziałania przemocy, treningów umiejętności społecznych, komunikacyjnych, indywidualnych planów wsparcia. Oferuje pomoc w szeroko rozumianej terapii uzależnień dorosłym oraz młodzieży w nurcie integracyjnym opartym na dialogu motywującym. Nieustannie stara się poszerzać swoja wiedzę i umiejętności. W swojej pracy zawodowej kieruje się empatią, szacunkiem oraz zaangażowaniem. Podczas sesji terapeutycznych tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa opartym na przymierzu terapeutycznym, która wraz z umiejętnością aktywnego słuchania, holistycznym podejściem dla potrzeb i doświadczeń pacjentów czynią ją cennym dla nich wsparciem.