ZASADY PRZYJĘCIA

img_0937

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY ŚWIADCZY USŁUGI NIEODPŁATNE NA PODSTAWIE UMOWY Z NFZ

 

  • Do oddziału przyjmowane są osoby ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Zgłaszają się do oddziału w godzinach 8.30 - 9.00.
  • Powinny mieć ze sobą dokument tożsamości.
  • Przyjęcia dokonuje personel oddziału, w razie braku miejsc, ustalana jest data przyjęcia.
  • Osoby przychodzące do oddziału mogą mieć obuwie na zmianę jeżeli uważają to za potrzebne.

oddzial-2020

PERSONEL ODDZIAŁU

 

mgr Aleksandra Wojdała - Kierownik oddziału dziennego, psycholog, psychoterapeuta, arteterapeuta

dr n.med. Tomasz Giersz specjalista psychiatra

mgr Agnieszka Solarek psycholog, psychoterapeuta

mgr Olga Guzowska-Radziszewska psychoterapeuta

piel. dypl. Halina Zaremba specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

piel. dypl. Wioletta Rymer licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

mgr Dorota Cieślak dietetyk

mgr Jarosław Miłek muzykoterapia

Elżbieta Będkowska terapeuta zajęciowy

Małgorzata Chlebicz-Cajdler instruktor terapii uzależnień

 

Superwizor: mgr Małgorzata Kowalczyk-Ziętek

REGULAMIN POBYTU NA ODDZIALE DZIENNYM

1. Spotykamy się o godz. 9:00.

2. Pracujemy według planu zajęć.

3. O sytuacjach losowych (np. chorobie, konieczności wcześniejszego wyjścia z oddziału) zawsze informujemy kadrę - bezpośrednio lub telefonicznie (tel. 43 822-06-38).

4. Dbamy o higienę osobistą i porządek na oddziale.

5. Na wszystkich zajęciach jesteśmy obecni i staramy się w nich aktywnie uczestniczyć.

6. W trakcie zajęć nie korzystamy z telefonów, a udział we wspólnych fotografiach jest dobrowolny.

7. W razie potrzeby mamy możliwość porozmawiać indywidualnie z psychologiem.

8. Zachowujemy się kulturalnie i odnosimy do siebie z szacunkiem.

9. Akceptujemy się i unikamy niekonstruktywnej oceny.

10. Przestrzegamy zasady poufności.

11. W godzinach pobytu na Oddziale Dziennym, pacjenci zobowiązani do pozostawania na terenie oddziału.