INFORMACJE - USŁUGI KOMERCYJNE (aktualizacja 05.02.2024)

 

PACJENTÓW USŁUG KOMERCYJNYCH, KONSULTUJĄCYCH SIĘ ON-LINE PROSIMY O WYKONANIE PRZELEWÓW PRZED WIZYTĄ NA NUMER KONTA 50 1020 4564 0000 5702 0047 1243

 

W PRZYPADKU REALIZACJI PRZELEWU W DNIU WIZYTY PROSIMY O PRZESŁANIE POTWIERDZENIA WYKONANIA PRZELEWU NA ADRES E-MAIL: rejestracja@markmedsieradz.pl

 

 

 

REGULAMIN OPŁACANIA I ODWOŁYWANIA WIZYT KOMERCYJNYCH W „MARK-MED” SP. Z O.O.

 

1. Wizyty komercyjne (porady, sesje) odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji.

 

2. Wysokość opłat wizyt komercyjnych reguluje Cennik usług medycznych.

 

3. Wizyty komercyjne – sesje terapeutyczne, porady psychologiczne (pierwszorazowe i kolejne) muszą zostać opłacone co najmniej z 2 dniowym* (ok. 48 godzin) wyprzedzeniem na konto bankowe 50 1020 4564 0000 5702 0047 1243, płatność kartą lub gotówką w rejestracji przychodni.

 

4. W przypadku przelewu bankowego w tytule prosimy podać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty, nazwisko specjalisty. Jeśli płatność jest dokonywana 2 dni przed planowanym spotkaniem po godzinie 12.00 prosimy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: rejestracja@markmedsieradz.pl

 

5. W przypadku nie opłacenia usługi na 2 dni (ok. 48 godzin) przed zaplanowaną wizytą rezerwacja zostaje anulowana.

 

6. Wizytę można odwołać telefonicznie 43 822-06-38 , 43 822-54-97, 797-239-160, e-mailem: rejestracja@markmedsieradz.pl, osobiście

 

7. Odwołanie terminu wizyty bez konsekwencji finansowych możliwe jest do godziny 12 dnia poprzedzającego zaplanowaną usługę (wizyty poniedziałkowe odwołujemy do piątku do godziny 12).

W takim przypadku opłata za wizytę zostanie zwrócona w sposób jaki została dokonana zapłata (przelew w ciągu 2 dni roboczych, zwrot na kartę lub gotówka), na podstawie dowodu zakupu usługi.

 

8. Odwołanie terminu wizyty po godzinie 12.00 w dniu poprzedzającym usługę lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.

 

9. Zapłata za wizytę zostanie zwrócona także w przypadku gdy wizyta nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie przychodni, których nie można było wcześniej przewidzieć.

 

10. Standardowo w przeddzień planowanego spotkania pracownicy rejestracji będą kontaktować się w celu potwierdzenia wizyty.

 

11. Regulamin obowiązuje od 25.03.2022r. dla wizyt umówionych od 01.04.2022r.